OSKar 2020 – literární soutěž skupiny OSK

verze 1.1, 4. prosince 2019

 

 

 

OBSAH:
Úvod
Propozice
Pravidla
Sborník
ČKD
Seznam změn

 

AKTUALIZACE 1. 5. 2020: Soutěž již skončila, výsledky najdete zde!

No jo, rok se s rokem sešel. Což znamená nejen to, že i my jsme sešli o rok, ale také že tu je nový ročník literární soutěže OSKar. Nebudu to zbytečně zdržovat nějakými rádobychytrými řečmi. Vím moc dobře, že na ně nejste zvědaví. Vy chcete vědět jenom jediné: jaké je zadání pro tento rok?

Dobře, nebudu vás napínat. Je to „Poslední uzel“. 

Tak. A je to venku. Stejně jako loni se nekladou žádné meze vaší fantazii – můžete se ponořit do libovolného žánru a zpracovat svůj soutěžní příspěvek tak, jak budete sami chtít. Podstatné je jen to, aby tam onen „poslední uzel“ nějakým způsobem figuroval. Fyzicky nebo metafyzicky, doslova či obrazně, prostě nějak.

Na co ještě čekáte? Honem si přečtěte propozice (změny oproti předchozímu ročníku jsou náležitě vyznačené) a pak fofrem ke strojům!

Kdybyste měli jakékoliv dotazy nebo připomínky, napište mi buď do skupiny, do Messengeru nebo na mondy@merchalka.cz.

zpět na obsah

 

Propozice:

 • Rozsah 0,1–30 NS
 • Téma „Poslední uzel“
 • Libovolný žánr – poezie i próza
 • Jazyk – čeština nebo slovenština
 • Zúčastnit se může každý člen skupiny Odstartujte svoji knihu
 • Každý autor může poslat jen jeden soutěžní příspěvek spadající do prózy a jeden do poezie
 • Odevzdání prací do 29. února 2020 (on je přestupný rok, nekecám!)
 • Vyhodnocování do 30. dubna 2020
 • Tištěný sborník na podzim 2020
 • Soutěžní příspěvky posílejte na adresu mondy@merchalka.cz

zpět na obsah

 

Pravidla:

 • Zúčastnit se může každý člen facebookové skupiny Odstartujte svoji knihu, ale nikdo jiný. Nejedná se o otevřenou soutěž, nýbrž o soukromou akci naší komunity. Pokud by se chtěl zúčastnit někdo další, tak ať nejdřív vstoupí do skupiny. To až takový problém není. :)
 • Soutěžní příspěvek musí být autorovým dílem, nesmí porušovat autorská práva a v zájmu zachování anonymity soutěžících a férovosti hodnocení nesmí být nikde publikovaný, a to ani online. Pro jistotu dodejme, že poslání textu betám se nepovažuje za porušení pravidel, nýbrž za velice prozíravý krok.
 • (změna oproti předchozímu ročníku) V případě méně výrazných prohřešků proti propozicím zaplatí soutěžící pokutu v podobě tabulky čokolády, a to tomu, kdo bude muset jejich nepozornost napravovat. Konkrétně za poslání soutěžního díla v nepodporovaném formátu (např. PDF) dostane čokošku Mondy, u zakončování odstavců přes Shift+Enter si pochutná Máta.
 • Porotu budou tvořit přímo samotní členové skupiny Odstartujte svoji knihu, kteří svým hlasováním rozhodnou o tom, které povídky a básně se jim nejvíc líbí.
 • Hodnocení bude probíhat anonymně. Totožnost autorů jednotlivých děl budou znát pouze organizátoři, ti se zavazují ji nikomu nesdělovat. Kdo před vyhodnocením výsledků sdělí ostatním, jaké dílo je jeho, bude ze soutěže vyřazen. Cílem je vyhnout se tomu, aby o hodnocení rozhodovaly vzájemné sympatie či antipatie, které ve skupině pochopitelně panují. (Samotná informace o účasti v soutěži není na závadu – naopak je záhodno, abychom se navzájem hecovali a lákali k účasti.)
 • (změna oproti předchozímu ročníku) Veřejné brainstormování různých námětů není povoleno. Buď tím soutěžící poukazuje na to, které dílo je jeho (což je zakázáno), nebo vědomě či nevědomě obírá ostatní soutěžící o použitelné náměty. A to není fér.
 • (změna oproti předchozímu ročníku) Hlasovat mohou pouze členové skupiny Odstartujte svoji knihu a hlasující bude muset do formuláře uvést jméno, pod kterým ve skupině vystupuje. Cílem tohoto opatření je umožnit organizátorům řešit případné nejasnosti a problémy.
 • Je přísně zakázáno loudit hlasy pro konkrétní dílo. Organizátoři si vyhrazují právo v takovém případě příslušné dílo ze soutěže vyřadit.
 • Všechna díla budou zveřejněna na speciálních stránkách současně, aby se pozornost hodnotitelů netříštila v čase. Dodatečně už nebudou přidávány žádné další příspěvky. Pořadí, ve kterém budou příspěvky na stránkách uvedeny, bude odpovídat pořadí, ve kterém byly odevzdány. Takže pokud chcete, aby si hodnotitelé přečetli váš text jako první, nepomůže vám nazvat své dílo „Aaaaa, to byla zase noc“.
 • (změna oproti předchozímu ročníku) Počet hlasů, které budou hodnotitelé rozdělovat, bude oznámen před zahájením hlasování. Odvíjet se bude od počtu přihlášených děl. Předběžně očekáváme opět 10 hlasů pro prózu a 5 pro poezii, tyto počty se však mohou změnit. Každý hlas má stejnou váhu.
 • (změna oproti předchozímu ročníku) Není zapotřebí udělit všechny hlasy, hodnotitelé se však zavazují před odesláním hlasů i tak přečíst všechna díla v dané kategorii.
 • Při hlasování lze jednu z kategorií zcela ignorovat. Pokud se tedy necítíte na hodnocení básní (nebo nemáte čas na pročítání stovek stran povídek), můžete se přesto do hlasování zapojit alespoň částečně.
 • O pořadí soutěžních příspěvků rozhodne počet udělených hlasů. To jste nečekali, co?
 • Soutěžící a organizátoři mohou hlasovat také. Není to povinné, ale je záhodno, aby se soutěžící do hlasování zapojili.
 • Soutěžící mohou hlasovat i pro své vlastní dílo. Dokonce se očekává, že tak učiní – a jelikož každý bude hlasovat pro svůj soutěžní příspěvek, budou na tom všichni stejně. Reálně tedy budou mít soutěžící o jeden volný hlas méně než ostatní.
 • Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se mohou soutěže aktivně zúčastnit i organizátoři, neboť nejsou při hlasování a vyhodnocování nijak zvýhodněni a nemohou ovlivnit, na jakém místě skončí.
 • Hlasování bude probíhat prostřednictvím webových stránek.
 • Z technických důvodů bude zapotřebí odeslat všechny své hlasy současně. Odeslané hlasy nelze zpětně změnit.
 • Každý člověk může hlasovat jen jednou.
 • Organizátoři si vyhrazují právo v případě pochybností o regulérnosti hlasování změnit jeho systém, opakovat jej nebo celé zrušit.
 • Vítězné povídky a básně budou otištěny ve sborníku OSKar 2020 (viz Sborník).
 • Organizátoři si vyhrazují právo změnit hranici pro postup do sborníku, případně do něj mimo pořadí zařadit i díla, která danou hranici nepřekročila (např. kvůli žánrové pestrosti, „neodhalenému klenotu“ apod.).
 • Veškeré nestandardní kroky (změna/stornování hlasování, zařazení nevítězných příspěvků do sborníku apod.) budou organizátory náležitě oznámeny a vysvětleny.
 • Účastí v soutěži dává účastník souhlas s otištěním svého díla ve sborníku. Tento souhlas může dodatečně stáhnout, v takovém případě nebude povídka otištěna. Na pořadí v soutěži to nebude mít vliv.
 • Soutěžní příspěvky není zapotřebí zasílat pod skutečným jménem, pseudonymy nejsou na závadu.

zpět na obsah

 

Sborník:

 • Vítězné soutěžní příspěvky (a případně další vybrané texty) budou vydány ve sborníku OSKar 2020, který bude mít jak elektronickou, tak tištěnou podobu.
 • Elektronický sborník vydá nakladatelstvi E-knihy jedou a rozšíří ho na většinu českých a slovenských portálů s e-knihami. Bude šířen zdarma, jeho smyslem bude propagovat tvorbu členů naší skupiny a skupinu jako takovou.
 • Tištěný sborník bude určen především jako připomínka soutěže, sběratelský kousek, dárek apod. Distribuce do kamenných obchodů se primárně neplánuje, každý zájemce ze skupiny OSK si však bude moci předem objednat libovolný počet kusů a naložit s nimi, jak uzná za vhodné – třeba je i prodávat na svých stránkách svým fanouškům.
 • Všechny kusy tištěného sborníku si budou zájemci (včetně vítězů) muset koupit za výrobní cenu, která bude včas oznámena. Snaha organizátorů bude, aby nepřekročila 100 Kč za kus. Zakoupení výtisku pochopitelně není povinné a účastí v soutěži se nikdo nezavazuje, že si knihu koupí.
 • Kniha bude mít ISBN a kromě odevzdaných výtisků bude nabídnuta také knihovnám.
 • Rozsah a podoba knihy (vazba, formát) budou upřesněny později dle počtu vybraných děl, zájmu o předobjednávky apod. V případě většího zájmu bude vazba pevná, u skromnějšího počtu se počítá s brožovaným vydáním.
 • Všechny texty před otištěním projdou korekturou, kterou zajistí organizátoři soutěže. Organizátoři stejně tak zajistí i sazbu a grafické práce a financování výroby.

zpět na obsah

 

ČKD alias často kladené dotazy:

V jakém formátu mám soutěžní příspěvek poslat?
A víte, že nám to je vlastně jedno? Musí to být nějaký volně editovatelný formát (DOC, TXT, ODT apod., prostě ne PDF). Nechceme ale, abyste za nás dělali naši práci a formátovali to nějak jednotně. Stejně budeme všechny texty upravovat do verzí pro čtečky, odstraňovat metadata a tak, takže v čem nám to pošlete, je vlastně buřt. 

Kam že to mám poslat? Co všechno mám do mailu uvést?
Pošlete to na mail mondy@merchalka.cz. Slušnost je pozdravit (můžeme si tykat :D) a... a víc toho fakt zapotřebí není. Alespoň pro začátek. Kdo se dostane do sborníku, po tom budeme chtít souhlas se zveřejněním, sesmolit nějaký medailonek, spolupracovat na korekturách apod., ale to všechno budeme řešit, až na to přijde čas. Jen nezapomeňte ten mail poslat z adresy, kterou aspoň čas od času kontrolujete, abychom na vás měli kontakt. Proč? No přece kdybyste vyhráli, že jo!  

Musí se povídka/báseň jmenovat „Poslední uzel“, nebo můžu zvolit jiný název?
Pokud to jen trochu jde, zvolte cokoliv, jen ne „Poslední uzel“. Nemáme nic proti tomu, když dáte téma soutěže do jména, to ne, ale ztížíte tím hodnotitelům hlasování. Každý příspěvek bude mít samozřejmě i své identifikační číslo, jenže pokud se sejde pět povídek se stejným názvem, zvyšuje se riziko, že hlas, který vám bude chtít někdo udělit, skončí úplně jinde. A to přece nechcete! Tak si radši zvolte nějaké originální jméno.

A sakra… Příspěvek jsem už poslal(a), a teď jsem v něm dodatečně objevil(a) chyby. Můžu to ještě nějak napravit?
To není problém. V odpovědi na původní mail prostě pošlete novou verzi. Hodnocení začne až 1. března, takže není důvod, proč v tomhle směru nevyjít vstříc. Opravujte, korekturujte, vylepšujte. Akorát prosíme o jedno – snažte se opravené texty poslat dřív než v posledním týdnu. To už totiž budeme došlé příspěvky formátovat a připravovat pro hodnocení, a jestli se nám tu najednou sejde dvacet nových souborů, jejichž starší verze jsme už přitom zpracovali, docela nás tím nas... nepotěšíte nás tím. 

Vydáte ve sborníku příspěvky tak, jak jsme je poslali?
Při vší úctě – ani náhodou. Projdou pěkně korekturami (které bude muset autor schválit) a možná i v omezené míře redakcí. Nechceme si přece před veřejností utrhnout ostudu, že ne? 

Můžu mít betu ze skupiny?
Jasně. Nebude-li jich dvacet, nebude to problém. Hlavní je mít vymazlený sborník, a pokud to bude znamenat, že jeden nebo dva lidi ze skupiny budou znát skutečného autora nějakého díla, je to hodně nízká cena :).

Jak přesně bude vyhodnocování probíhat?
Zhruba jako loni, hodně se nám to osvědčilo. Všechny povídky a básně tedy převedeme do jednotného formátu a zveřejníme je na stránce – budou k přečtení online a ve formátech DOC, EPUB a MOBI. Stáhnout půjdou buď jednotlivě, nebo souhrnně v jednom souboru. Zároveň také zveřejníme pracovní list, který vám pomůže při hodnocení. Až budete mít všechno přečtené a rozhodnete se, kterým dílům dáte svůj hlas, kliknete na hlasovací odkaz, zaškrtnete příslušné soutěžní příspěvky, přidáte pro kontrolu své jméno (to se nikdo kromě organizátorů nedozví) a hotovo.

Můžou hlasovat i lidé, kteří z naší skupiny nejsou?
Ne. Po několika mírných excesech z loňského ročníku jsme se rozhodli tuto možnost zrušit.

Kdo všechno se dostane do tištěného sborníku? 
Zatím tu dělicí čáru nechceme nikde kreslit. Možná těch textů bude deset, možná dvacet – záleží na tom, kolik příspěvků se sejde, v jaké budou kvalitě a jak vyrovnané bude hlasování. Cílem sborníku není „dát do něj deset děl s nejvíce hlasy“, ale „mít dobrý a reprezentativní sborník“ :).

zpět na obsah

 

Seznam změn: 

 • Změny oproti předchozímu ročníku (podrobnosti v textu): Pokuty v podobě čokošek, hlasování omezeno jen na členy skupiny, při hlasování se bude uvádět jméno hlasujícího (nebude veřejné, slouží jen pro organizační účely), při hlasování se bude oklikávat čestné prohlášení, že hlasující přečetl všechna díla v dané kategorii, veškeré termíny se oproti loňsku posunuly o jeden měsíc dopředu, jejich délka se však nezměnila (tj. soutěž jsme vyhlásili o měsíc dřív a o měsíc dřív také skončí).
 • Přidáno: Veřejné brainstormování různých námětů není povoleno. Buď tím soutěžící poukazuje na to, které dílo je jeho (což je zakázáno), nebo vědomě či nevědomě obírá ostatní soutěžící o použitelné náměty. A to není fér.

 zpět na obsah

 

 

Přidat komentář